Virtain Kurjenkylän varhaishistoria

Kirjan alkuosa käsittelee kivi- ja pronssikautta sekä rautakauden alkua. Tässä osassa on uusin Suomen kivikauden, pronssikauden ja rautakauden alun historia.

Saamelaisaikaa ja erityisesti eräkautta on selvitetty poikkeuksellisen seikkaperäisesti. Kurjenkylän ja Alavuden Sapsalamminkylän saamelaisilla on ollut vilkkaat yhteydet toistensa kanssa. Eräkaudella ennen 1500-luvun puoliväliä kylä oli yläsatakuntalaisten, lähinnä lempääläisten, vesilahtelaisten ja pirkkalalaisten hallinnassa. Tämän jälkeen kylään tekivät kalastus- ja muita nautintamatkoja kangasalalaiset, oriveteläiset ja hämeenkyröläiset. Lopulta Kurjenkylä tuli vielä Etelä-Pohjanmaan vanhimpien asutusten nautinta-alueeksi. Näitä olivat jalasjärveläiset, nurmolaiset ja ilmajokiset. Kylä tuli Peräseinäjoen yhteyteen 1614 ja pysyi siinä vuoteen 1776 saakka. Kirjassa on runsaasti tietoja Peräseinäjoesta. Eräkauden yhteydessä on kerrottu Vesilahden Laukon kartanon Kurkien merkityksestä kylälle. Kurjenkylähän on Suomen viimeisen katolisen piispan Arvid Kurjen nimikkokylä. Eräkauden taloudesta: metsästyksestä, kalastuksesta ja kaskiviljelystä, on kirjassa hyvät tiedot.

Kurjenkylän omista hautausmaista ja ruumiiden kuljetuksesta sekä kirkkomatkoista, aina Isoonkyröön saakka, on kirjassa oma lukunsa.

Kylän vanhimmat talot ovat Kurki (1590), Leppänen (1590), Seinäjärvi (1690) ja Heikkilä (1706). Kirja sisältää näiden ja kylän 15 nuoremman kantatilan perustamiset ja talonhaltijat haltiusaikoineen sekä heidän sukuperätietonsa. Mukaan on otettu monet Kurjenkylän asutuksesta kertovat tarinat. Kylällä on ollut monipuoliset yhteydet Alavuden Sapsalamminkylään, joten siitä on kirjassa runsaasti historiallista tietoa.

Suomen sodasta on yleiskuvaus ja sen aika on selvitetty kyläläisten henkilökohtaisten kokemusten kautta. Sodasta ja asutuksesta kertovat tiedot on saatu Väinö Tuomaalan Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton sihteerinä tekemistä haastatteluista. Toisena lähteenä on käytetty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pitäjänkortistoja, joihin ovat keränneet muisteluksia Kurjenkylästä monet henkilöt. Muistelusten kautta on myös kerrottu kylän kulttuuriperinnöstä, joka on paljolti yhteistä Kihniön ja Parkanon kanssa.

Virtain Kurjenkylän varhaishistoria 46 € + postimaksu
Kirjaa voi ostaa ja tiedustella: Jouko Niemelä
sähköposti: Jouko Niemelä

Paluu